• társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű jogi tanácsadás, ügyintézés
  • bejegyzett társaságok létesítő okiratának módosítása, képviselet változásbejegyzési eljárásokban
  • átalakulások (társasági formaváltás, egyesülés, szétválás), és felvásárlások lebonyolítása
  • szindikátusi szerződések készítése
  • gazdálkodó-, és egyéb szervezetek működéséhez szükséges gazdasági, kereskedelmi szerződések készítése
  • képviselet követelések behajtása során
  • képviselet felszámolási és végelszámolási eljárásokban
  • nonprofit gazdasági társaságok és társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok, stb.) alapítása, képviselete