• ingatlan átruházási szerződések készítése (adásvételi-, ajándékozási-, csere-, tartási-, életjáradéki szerződések, haszonélvezet, lakáshasználat alapítása, megszüntetése)
  • bérleti szerződések készítése
  • közös tulajdonnal kapcsolatos jogügyletek (közös tulajdon megszüntetése, használati megosztási megállapodások) lebonyolítása
  • társasházak alapítása, alapító okirat módosítása, SZMSZ, Házirend készítése, módosítása
  • földhivatali eljárásokban képviselet
  • telekalakítással kapcsolatos eljárásban képviselet