• teljes körű jogi képviselet polgári peres- és nemperes eljárásokban
 • jogi tanácsadás, okiratszerkesztés a polgári-, családi jog egész területén
 • végrendeletek, öröklési szerződések készítése
 • halál esetére szóló ajándékozási szerződések készítése
 • hagyatéki eljárásokban való képviselet
 • képviselet házassági bontóperekben és a hozzájuk kapcsolódó házassági vagyonjogi perekben,
 • képviselet gyermektartásdíj felemelése, leszállítása, megszüntetése iránti perekben
 • képviselet apaság megállapítása iránti perekben
 • képviselet gyermekelhelyezés megváltoztatása, szülői felügyelet, kapcsolattartás szabályozása tárgyú ügyekben
 • házastársi-, élettársi vagyonközösségi szerződések készítése házasulandók és házastársak, valamint élettársak részére
 • házastársi-, élettársi vagyonközösséget megszüntető szerződések készítése
 • képviselet kártéritési ügyekben